Δράσεις

Πολλές φορές στάλθηκαν επιστολές σε αρμόδιους φορείς από απλούς πολίτες που ρωτούσαν γιατί δεν εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος.

Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Καθημερινότητα