Δράσεις

Πολλές φορές στάλθηκαν επιστολές σε αρμόδιους φορείς από απλούς πολίτες που ρωτούσαν γιατί δεν εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος.

Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από τις απαντήσεις που δόθηκαν.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ενημερωτικό έγγραφο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 11.01.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3730/2008, ο Ν. 3868/2010, η ΚΥΑ 104720/2010 και οι σχετικές με το θέμα διατάξεις και εγκύκλιοι που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί
2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ.3399/14.1.2014 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΟΞΟ)
3. Η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ.13111/10.02.2014 Εγκύκλιος
4. Η υπ’αρ. ΓΔΔΥΚΜ οικ.42611/50/2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Αξιότιμη κύριε

Σας γνωρίζουμε ότι το αίτημα-αναφορά σας που αποστείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­στο Γραφείο Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΓΔΔΥΚΜ 8650/15.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της αίτησης-αναφοράς σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Αναφορικά με τους ελέγχους εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι κατά τόπους Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. (ανά Περιφερειακή Ενότητα) προγραμματίζουν από κοινού με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα να διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού και σε όλους τους κλειστούς χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, επιβάλλοντας εναντίον των παραβατών τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών, αποστέλλονται στη Δ/νση Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας με την προβλεπόμενη συχνότητα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω έλεγχοι γίνονται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών.

Οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι προγραμματίζονται με βάση την επιχειρησιακή δυνατότητα της κάθε Υπηρεσίας, καθότι οι ελεγκτές υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με πλήθος αρμοδιοτήτων που εκτελούνται παράλληλα.
Σας παραθέτουμε τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις κατά τόπους Υπηρεσίες το παρελθόν έτος, όπως αυτά ζητήθηκαν και κοινοποιήθηκαν σήμερα.

Σε ότι αφορά στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, καταρτίζονται μηνιαία προγράμματα των ελέγχων των κλιμακίων και αποστέλλονται ανελλιπώς τα στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο (ανά δεκαπενθήμερο και 2 φορές ετησίως οι εξαμηνιαίες εκθέσεις). Κατά το έτος 2016 διενεργήθηκαν 255 έλεγχοι από τα μικτά κλιμάκια υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Μ.Ε.Θ. και των Αστυνομικών Τμημάτων κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 15.400 ευρώ. Από τους ελέγχους των Αστυνομικών Τμημάτων διαπιστώθηκαν επιπλέον παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 8850 ευρώ.

Σε ότι αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 247 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 12.150 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι οι αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Υπηρεσίες της ΠΚΜ (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) είναι στη διάθεση του πολίτη για κατάθεση καταγγελιών για παράβαση του αντικαπνιστικού νόμου. Καταγγελίες πολιτών για παράβαση του αντικαπνιστικού νόμου μπορεί να κατατίθενται επίσης στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Αξιότιμε κύριε,

Σε απάντηση του από 10-2-2017 mail σας που αποστείλατε στην Υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με τους ελέγχους εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι κατά τόπους Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. (ανά Περιφερειακή Ενότητα) προγραμματίζουν από κοινού με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα να διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού και σε όλους τους κλειστούς χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, επιβάλλοντας εναντίον των παραβατών τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών, αποστέλλονται στη Δ/νση Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας με την προβλεπόμενη συχνότητα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω έλεγχοι γίνονται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών.

Οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι προγραμματίζονται με βάση την επιχειρησιακή δυνατότητα της κάθε Υπηρεσίας, καθότι οι ελεγκτές υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με πλήθος αρμοδιοτήτων που εκτελούνται παράλληλα.

Με εκτίμηση,

{Μ. Κ.}, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας- Υγειονολόγος Msc στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Μ.Ε.Θ της Π.Κ.Μ
τηλ. 2313————-

Καθημερινότητα

Αριθμός Θέματος: #211

Αγαπητέ Κ.,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις πρόσφατες ενέργειες που έχουν γίνει για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Συγκεκριμένα, στις 13/03/17, ο Υπ. Υγείας, κ. Ξανθός, εξέδωσε εγκύκλιο βάσει της οποίας περιγράφονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου (ν.3868/2010), ο τρόπος επιθεωρήσεων, οι κυρώσεις και το ύψος των προστίμων, καθώς και σχετική οδηγία προς τους εμπλεκόμενους φορείς για εντατικοποίηση των ελέγχων.

Προς περαιτέρω ενημέρωσής σας, στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα επισυνάπτεται η συγκεκριμένη εγκύκλιος.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Καθημερινότητας

kathimerinotita.gov.gr